Weź udział w CIRCULAR WEEK 2023

13.10.2023

CW23 PL (1500 × 600 px).png [206.38 KB]

 

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji CIRCULAR WEEK 2023. CIRCULAR WEEK to europejska kampania edukacyjna na temat gospodarki cyrkularnej, zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Celem tego cyklicznego projektu jest przyspieszenie transformacji gospodarki w kierunku cyrkularności. Organizatorem projektu jest nasz partner Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Tegoroczna 6. edycja Circular Week odbędzie się w dniach 23-29 października 2023 r. W tym tygodniu w całej Europie będą miały miejsce seminaria, spotkania networkingowe, warsztaty i webinaria poświęcone tematyce transformacji gospodarki cyrkularnej oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Każdy dzień Circular Week poświęcony będzie innemu obszarowi gospodarki cyrkularnej takim, jak: zrównoważone opakowania, żywność i biogospodarka, budownictwo i cyrkularne miasta, tekstylia i moda. Circular Week jest niepowtarzalną okazją do nawiązywania kontaktów biznesowych i networkingu zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych uczestników.

Strona i rejestracja: https://www.circularweek.com/

Kulminacyjnym momentem tygodnia jest Mazovia Circular Congress - jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego. Kongres skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, polityków i samorządów oraz przedsiębiorców, ekspertów ds. CSR, menedżerów zrównoważonego rozwoju, administracji lokalnej, start-upów i mediów. W ostatniej edycji w roku 2022 konferencja zgromadziła 500 uczestników.

Strona i rejestracja: https://hopin.com/events/mazovia-circular-congress-2023/registration

Głównym celem projektu jest edukacja na temat gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju oraz promocja cyrkularnych rozwiązań i biznesów. Chcemy pokazać, jakie korzyści zapewnia zamykanie obiegu oraz jaki wpływ na środowisko, bioróżnorodność i zmiany klimatyczne ma zrównoważona konsumpcja oraz produkcja. Circular Week promuje również skuteczne, innowacyjne i zielone rozwiązania oraz efektywne zmiany systemowe. Dąży także do podnoszenia świadomości społeczeństwa oraz zmiany zachowań konsumentów i decyzji biznesowych przedsiębiorstw.

Partnerzy Circular Week 2023: European Circular Economy Stakeholder Platform, Holland Circular Hotspot, Circular Change (Słowenia),  Nordic Circular Hotspot, ICLEI, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego RP, Ministerstwo Klimatu RP, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Ambasada Holandii, Ambasada Kanady, Ambasada Norwegii, Ambasada Wielkiej Brytanii, Ambasada Szwecji, Ambasada Niemiec.

 


 

O INNOWO

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO jest fundacją, organizacją pozarządową, THINk toDO TANK powołaną do wspierania rozwoju innowacji i wdrażania zmian systemowych na rzecz zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego. INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak naukowcy, administracja rządowa, decydenci, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe w celu inicjowania wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska. Łączymy wiedzę z wielu dyscyplin z ekspertyzami na poziomie lokalnym i międzynarodowym, co pozwala nam uzyskać szerszą perspektywę i prowadzić skuteczne, skoordynowane działania. Wykorzystujemy innowacje, aby wyznaczać nowe, lepsze ścieżki do zrównoważonej przyszłości. Wspieramy decydentów w określaniu skutecznych instrumentów legislacyjnych i politycznych, aby zaangażować przedsiębiorstwa i konsumentów w osiągnięcie znaczącej i trwałej zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Konsumentom pomagamy dostrzec konsekwencje ich wyborów i budzimy poczucie odpowiedzialności za naszą planetę. www.innowo.org