Zgłoszenie udziału

PO ZGŁOSZENIU UDZIAŁU

BĘDZIESZ PROSZONY BY:

* zgłosić bezpłatnie współwystawców

jeżeli na stoisku ofertę będzie prezentować więcej niż jedna firma
* wybrać strefy tematyczne

które najlepiej oddają charakter Twojej firmy
* uzupełnić dane do katalogu wystawców
* zapoznać się z ofertą usług reklamowych

które pozwolą Ci osiągnąć więcej korzyści