Agnieszka Sznyk

INNOWO_Agnieszka Sznyk.jpg

Agnieszka Sznyk

Firma: INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

O Prelegencie:

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa.

Członek Kolegium Doradców przy Prezesie Sieci Łukasiewicz. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego.

Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, (platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce) oraz paneuropejskiej kampanii edukacyjnej „Circular Week”.

Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast, m.in. wspólnie z Fundacją Metabolic jest liderem projektu Circular Cities w ramach którego opracowane zostały strategie cyrkularne dla 3 polskich miast pod kątem ich cyrkularności i możliwości zamykania obiegów.

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Środowiskowe aspekty eko-projektowania”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”.