Agnieszka Wierzbicka

EY Polska_Agnieszka Wierzbicka.jpg

Agnieszka Wierzbicka

Firma: EY Polska

O Prelegencie:

Agnieszka Wierzbicka jest adwokatem i Managerem w Zespole Doradztwa Regulacyjnego w Kancelarii EY Law. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii. W obszarze jej zainteresowań pozostają zagadnienia związane z formalno-prawnym ujęciem procesu inwestycyjnego, gospodarka o obiegu zamkniętym, a także wpływ otoczenia prawnego na podmioty gospodarcze.

Agnieszka doradza największym przedsiębiorstwom zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Zajmuje się doradztwem w zakresie komunikowania stanowiska przemysłu odnośnie planowanych zmian w otoczeniu prawnym, w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii, w tym zagadnień dot. gospodarki o obiegu zamkniętym. Przeprowadza również analizy due diligence dotyczące zagadnień formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.