Demetriusz Janowski

Schumacher Packaging_Demetriusz Janowski.jpg

Demetriusz Janowski

Firma: Schumacher Packaging

O Prelegencie:

Demetriusz Janowski, w Schumacher Packaging pracuje jako Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR i jest odpowiedzialny za wdrożenie zrównoważonych działań we wszystkich Zakładach Grupy Schumacher Packaging.

Schumacher Packaging Werk Schwarzenberg