Wojciech Głuszewski

1525065339582.png

Wojciech Głuszewski

Firma: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

O Prelegencie:

Dr inż. Wojciech Głuszewski, adiunkt w Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Chemik radiacyjny. Specjalista w zakresie technologii radiacyjnych i dozymetrii promieniowania jonizującego. Ekspert w dziedzinie zastosowania technik jądrowych do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym. Sekretarz Stowarzyszenia Marii Skłodowskiej - Curie w Hołdzie, członek Zarządu Warszawskiego Oddziały Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej – Curie, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej. Od lat zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat radiacyjnej modyfikacji polimerów, jako redaktor kwartalnika Postępy Techniki Jądrowej i członek Rady Naukowej dwumiesięcznika Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. Posiada złotą odznakę Polskiego Towarzystwa Higienicznego.