Organizational team

Company details

Targi w Krakowie Ltd. 
Galicyjska Street 9
31-586 Krakow


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313
Share capital: 921.000 zł fully paid

GPS: 50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps: 50.060039, 20.007283

Payment details:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)

 

Organizational team